รายละเอียดห้องประชุม

e-Learning Studio

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง 2420

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ