e-Learning Center

พัฒนาคนให้ก้าวไกล ศึกษาได้ไม่จำกัด เพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

แนะนำ e-Learning

แนะนำ e-Learning

Read More

myViewBoard

myViewboard คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร…

Read More

Moodle

Moodle คือโปรกรมที่ทำหน้าที่…

Read More

Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่แน้น…

Read More

Hangouts Meet

Hangouts Meet คือ โปรแกรมจาก Googleที่…

Read More

Zoom

Zoom คือโปรแกรมสำหรับการสื…

Read More

Google Classroom

Google Classroom เป็นหนึ่งใน Google Apps ที…

Read More

previous arrow
next arrow
Slider