e-Learning Center

พัฒนาคนให้ก้าวไกล ศึกษาได้ไม่จำกัด เพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

แนะนำ e-Learning

แนะนำ e-Learning

Read More

myViewBoard

myViewboard คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร…

LOG IN

Moodle

Moodle คือโปรกรมที่ทำหน้าที่…

LOG IN

Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่แน้น…

LOG IN

Zoom

Zoom คือโปรแกรมสำหรับการสื…

LOG IN

Microsoft
Microsoft
20190627_KBUxMicrosoft365_Banner
20190627_KBUxMicrosoft365_Banner
previous arrow
next arrow