Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่แน้นการสื่อสารเป็นหลัก มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานที่สามารถผสมผสานเข้ากับ Office 365 ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่

   • แชท, สร้างกลุ่มสำหรับคุยงาน
   • จัดประชุมออนไลน์ หรือวีดีโอคอล รองรับผู้ใช้งานได้มากถึง 250 คน
   • แชร์ไฟล์, แชร์หน้าต่าง, บันทึกการประชุม
   • เบลอฉากหลังระหว่างการประชุม
   • สำหรับสถานศึกษา สามารถมอบหมายงาน และตรวจงานผ่าน Microsoft Teams ได้
   • รองรับการทำงานบน คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับ Microsoft Teams